Benvingut!
Welcome!
bosses       Aquesta és un portal web destinat a la divulgació de les microalgues. No tant des d'un punt de vista biològic, sinó d'enginyeria. Trobaràs un apartat introductori a les microalgues i un altre a la biorefineria. Tanmateix, l'apartat més destacat del web és l'eina de simulació d'una planta de producció de microalgues. Podràs simular balanços de matèria i d'energia, simular el dimensionat de la planta i realitzar estudis econòmics de la mateixa: inversió, costos d'operació, preu de la biomassa resultant, etc.

Fes clic al contingut que desitgis de la part superior.
Esperem que et sigui d'utilitat i gaudeix-ne!
This is a website devoted to the dissemination of microalgae. Not so much from a biological point of view, but engineering. You'll find an introductory section regarding microalgae and another related to biorefineries. However, a most interesting section of the website is the tool for simulating a microalgae production plant. You can simulate the material and energy balance, plant dimensioning and economic assessments: investment, operating costs, the price of the resulting biomass, etc.

Click on the desired contents from the sup menu.
We hope it may be useful. Enjoy it!
Creative Commons License

Creative Commons License

HOW TO CITE. Web patrocinada per la URV, l'IREC i la Diputació Tarragona
Un disseny de necessito.cat, 2016. Pàgines administratives. Versió de web: WPM 1.0.1.