Les microalgues
Microalgae
Les microalgues són microorganismes capaces de fixar el CO2 mitjançant l'ús de l'energia del sol i transformar-lo en molècules orgàniques com els lípids, carbohidrats, proteïnes, etc.

erlenmeyers

Respecte a altres fonts de biomassa, les microalgues presenten diversos avantatges com:
 • No competir directament amb productes amb finalitats alimentàries (és a dir, són biomassa d'anomenada tercera generació, o que s'hi pot produir biocombustible de tercera generació).
 • Ràpid creixement.
 • Possibilitat d'influir sobre la seva composició final de les diverses fraccions (greixos, carbohidrats, etc.)
  en funció dels productes que se n'hi vulguin extreure.
 • Existència d'espècies marines o d'aigua dolça.
 • Relatiu fàcil control de creixement (estructura cel·lular relativament simple).
 • Utilitzar-les també com a tractament d'aigües de depuradora (els contaminants de l'aigua són nutrients per les microalgues, etc.)

Existeixen microalgues de diverses mides (típicament des de 1 a 20 micròmetres, 20 micròmetres correspon a 0,02 mil·límetres), de diversos colors (verdes, marrons, etc.) i de diverses formes (circulars, cilíndriques, etc.).

T'indiquem fonts d'informació on pots ampliar coneixements:
algues Microalgae are microorganisms capable of fixing CO2 by using the sun's energy and transform it in organic molecules such as lipids, carbohydrates, proteins, etc.
Regarding other sources of biomass, microalgae have various advantages such as:
 • They do not directly compete with food purposes (microalgae are called third generation biomass or biomass that can produce third generation biofuels).
 • Rapid growth.
 • Possibility to influence to the final fraction composition ( fats, carbohydrates, etc.) depending on the products that are desired to be extracted.
 • Existence of marine and freshwater species.
 • Relative easy growth control (relatively simple cell structure ).
 • Possibility to also use them with water treatment sludge (water is contaminated with compounds that are nutrients to algae).

microalgues

There are algae with various cell sizes (typically from 1 to 20 micrometers, 20 micrometers corresponds to 0.02 millimeters), various colors (green, brown, etc.), and various forms (circular, cylindrical, etc.).

You can get more info at:
Creative Commons License

Creative Commons License

HOW TO CITE. Web patrocinada per la URV, l'IREC i la Diputació Tarragona
Un disseny de necessito.cat, 2016. Pàgines administratives. Versió de web: WPM 1.0.1.